Kierownictwo

mł. bryg. Sebastian Pielecki

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel.: (058) 555 81 83

jrg.sopot@straz.gda.pl

kpt. Daniel Szubski

Z-ca D-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel.: (058) 555 81 97

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial