Charakterystyka Chronionego Obszaru

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obejmuje swoim zasięgiem działania obręb administracyjny miasta Sopot. Miasto położone jest centralnie w aglomeracji trójmiejskiej. Sopot od południa sąsiaduje z dzielnicami Gdańska: Żabianką i Oliwą, od północy z dzielnicami Gdyni: Orłowo, Wielki i Mały Kack, od wschodu znajduje się Zatoka Gdańska, od zachodu Wzgórza morenowe. Sopot w układzie całego Trójmiasta stanowi miejsce zamieszkania ludzi zatrudnionych w trójmieście. Miasto Sopot liczy ok. 38 tys. mieszkańców. W okresie letnim w mieście przebywa jednak ok. 150 tyś. wczasowiczów, kuracjuszy i mieszkańców.

Ogólna powierzchnia miasta wynosi 17,3 km2 w tym 40% stanowi zwarta zabudowa. Gęstość zaludnienia wynosi 2 517 osób na km2.

Na terenie rejonu Sopotu znajdują się lasy państwowe należące do Nadleśnictwa Gdańsk oraz lasy komunalne należące do gminy Sopot. Łączna powierzchnia lasów wynosi 950 ha z tego lasy państwowe stanowią 750 ha, lasy komunalne 199 ha i lasy prywatne 1 ha. Są to lasy liściaste o drzewostanie powyżej 30 lat, w których 3 zagajniki iglaste stanowią 2 % obszaru lasu. Zasadniczym źródłem wody do celów gaśniczych jest miejska sieć hydrantowa. Dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych stanowi zbiornik o pojemności 400 m3 przy szkółce leśnej Gołębiewo.

Na terenie miasta Sopot nie występuje zagrożenie powodziowe. Jednak podczas intensywnych opadów deszczu możliwe są lokalne podtopienia ulic, piwnic budynków itp.

Miasto Sopot ma typowy charakter turystyczny. Na terenie miasta znajdują się obiekty, w których organizowane są imprezy z dużą ilością widzów. Do takich obiektów należą : Opera Leśna przy ul. Moniuszki, hala Sopockiego Klubu Tenisowego przy ul. Haffnera 57, Sala Sportowa – Hala 100 lecia Sopotu przy ul. Goyki 7, hala treningowa koni przy ul. Polnej, Stadion Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego przy ul. Wybickiego, Stadion Klubu Sportowego Ogniwo, Molo w Sopocie oraz hala Widowiskowo-Sportowa z widownią dla 12000 osób. Miasto posiada jedno kino – Multikino, Teatr Kameralny mieszczący się przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz Teatr Atelier działający sezonowo mieszczący się przy Al. Mamuszki. W Sopocie znajdują się: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny przy ul. Grunwaldzkiej i 23 Marca, Sanatorium Leśnik przy ul. 23 Marca, Sanatorium MSW i A przy ul. Bitwy pod Płowcami, jeden dom dziecka, 8 szkół podstawowych, 5 szkół ponadpodstawowych oraz liczne obiekty Uniwersytetu Gdańskiego (obiekty dydaktyczne i trzy domy studenckie). Największymi obiektami UG są: kompleks budynków Wydziału Ekonomicznego, w którym przy pełnym obłożeniu może przebywać jednorazowo około 2 100 oraz kompleks budynków Wydziału Zarządzania, w którym przy pełnym obłożeniu może przebywać jednorazowo około 1 200 ludzi. Oba kompleksy budynków zlokalizowane są przy ul. Armii Krajowej.

W Sopocie znajduje się supermarket Alma zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 8/10 – obiekt zaliczony do ZL I kategorii zagrożenia ludzi oraz Lidl zlokalizowany w budynku handlowym przy Al. Niepodległości 697/701 również zaliczone do ZL I kategorii zagrożenia ludzi. Na terenie Sopotu zlokalizowany jest kompleks basenowy – Park Wodny Sopot przy ul. Zamkowa Góra 3-5, gdzie jednorazowo może przebywać około 1200 osób. Ponadto na skwerze kuracyjnym zlokalizowane jest centrum hotelowo-konferencyjne w którego skład wchodzą budynki Domu Zdrojowego z salą konferencyjną dla ponad 650 osób, Hotel Sheraton, Grand Hotel, Centrum handlowo-usługowe z Multikinem, które posiada 7 sal kinowych.

W mieście znajdują się dwa budynki wysokie zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III tj. Sanatorium MSW i A przy ul. Bitwy pod Płowcami oraz budynek INEKSPLO przy ul. Reja oraz 58 budynków wysokich zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Największe zagęszczenie zabudowy występuje w centrum Sopotu czyli na tzw. dolnym tarasie, który stanowi rejon ulic: 3-go Maja, Grunwaldzka, Mariana Mokwy, Bohaterów Monte Cassino, Ceynowy, Haffnera, al. Niepodległości. Jest to rejon miasta o najwyższym zagrożeniu pożarowym z uwagi na zwartą zabudowę, niejednokrotnie brak możliwości dojazdów dla jednostek straży pożarnej, występowanie w budynkach palnych elementów takich jak klatki schodowe, stropy, palne pokrycia dachów, wykusze, werandy oraz zewnętrzne elementy architektoniczne. W takim budynku usytuowany jest Wojewódzki Zespół Reumatologiczny. Ponadto w Sopocie znajduje się dużo hoteli, pensjonatów, restauracji, klubów oraz punktów gastronomicznych, szczególnie w okresie letnim zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, III i V.

Przez miasto przebiega główna trasa komunikacyjna al. Niepodległości łącząca Gdańsk i Gdynię (w układzie północ południe) po której odbywa się ruch kołowy samochodów przewożących różne substancje niebezpieczne. Z górnego Sopotu istnieją dwa dojazdy do obwodnicy trójmiejskiej ulicami Malczewskiego i ul. Czyżewskiego w Gdańsku. Dojazd do Gdańska możliwy jest również ul. Bitwy pod Płowcami.

Przez Sopot przebiega linia kolejowa torowa ze stacją Sopot, zabezpieczająca połączenie miasta z ważnymi ośrodkami w kraju. Równolegle do niej biegnie linia szybkiej kolejki miejskiej z trzema przystankami: Sopot Wyścigi, Sopot, Sopot Kamienny Potok. Linia kolejowa przebiega równolegle do Al. Niepodległości, obie drogi liczą ok. 5 km długości w obrębie Sopotu. Na molo znajduje się przystań pasażerskiej żeglugi morskiej, która w okresie letnim posiada połączenia morskie z Helem, Gdynią i Gdańskiem. Na końcu Mola znajduje się przystań jachtowa dla około 100 jachtów.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial