Struktura Komendy

Organizacja Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej

Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie

DSC_0452

Działalność Komendy Miejskiej PSP regulują dwie ustawy:

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z póź. zm.)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie realizuje zadania zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88 poz. 400 z poź. zm.).

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

2. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

3. Wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.

4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Wymienione zadania realizowane są przez 46 strażaków zatrudnionych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej. (Komenda Miejska zatrudnia 48 osób w tym 33 osoby w JRG w podziale bojowym, 5 osób w Miejskim Stanowisku Kierowania i 10 osób w systemie codziennym w tym 2 pracowników cywilnych).

Komórki organizacyjne w Komendzie Miejskiej:

 • · Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
  • · Wydział operacyjno – kontrolno – rozpoznawczy;
  • · Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich;
  • · Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych,
  • · Samodzielne stanowisko pracy ds organizacyjno – kadrowych
  • · Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych.

W Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej na dzień 31.12.2011 zatrudnionych jest 35 strażaków. Jednostka wyposażona jest w 2 samochody gaśnicze, 1 drabinę mechaniczną o wysokości działania do 37 m, samochód ratowniczo-gaśniczy na którym jest zainstalowany specjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędne do ratowania ludzi podczas wypadków drogowych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial