ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

List Komendanta Głównego PSP z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.