BEZPIECZNE FERIE

Podstawowym zadaniem Państwowej Straży Pożarnej jest ratowanie życia, mienia i środowiska. Równie ważnym elementem naszej służby jest popularyzacja bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

W związku z rozpoczynającymi się 11 lutego feriami w województwie pomorskim, Komenda Miejska PSP w Sopocie we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej w Sopocie, prowadzi akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży sopockich szkół. Projekt ten obejmuje takie akcje jak „Bezpieczne Ferie”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa, „Uczę się bezpieczeństwa”, Bezpieczny sam w domu” czy „Bezpieczne zabawy na śniegu”.

Podczas spotkań poruszana jest zarówno tematyka bezpieczeństwa jak i sposobów zachowania się w sytuacji różnych zagrożeń czy sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. Ponadto dzieci mogą zapoznać się ze sprzętem ratowniczym oraz specyfiką służby strażaków, policjantów i strażników miejskich. Odwiedzające nas dzieci otrzymują również od funkcjonariuszy Policji odblaskowe kamizelki.

Do dnia dzisiejszego przeszkolono już ponad 300 dzieci. Akcje te będą prowadzone w kolejnych dniach zarówno do rozpoczęcia ferii jak i w trakcie ich trwania.

Please follow and like us:
Tweet 20
fb-share-icon20