Silny wiatr i sztorm na Bałtyku

Zgodnie z prognozowaną pogodą oraz wydanymi ostrzeżeniami o silnym wietrze i sztormie, w dniach 2 i 3 stycznia 2019 r. doszło do znacznego podniesienia się poziomu wody w Zatoce Gdańskiej. W wyniku zaistniałych zjawisk zastępy PSP i OSP Sopot prowadziły działania związane zarówno z usuwaniem powalonych drzew, jak również zabezpieczaniem budynków znajdujących się bezpośrednio przy plaży przed zalaniem. Działania zabezpieczające polegały na rozstawianiu zapór przeciwpowodziowych oraz worków z piaskiem. Do SKKM PSP Sopot w dniach tych wpłynęło łącznie 13 zgłoszeń.

Please follow and like us: